برای ثبت نام و شرکت در جشنواره از منوی برنامه‌ها، فرم ثبت‌نام در مسابقه را انتخاب نموده و بعد ثبت نام و عضویت در سایت، مشخصات آثار خود را ارسال و اصل آن را به دبیرخانه تحویل دهید.