برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
توضیحات
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-02-10