کتاب منتشر شده از پایان‌نامه دانشجویی می‌تواند در جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت داده شود
29 اسفند 1399
کتاب منتشر شده از پایان‌نامه دانشجویی می‌تواند در جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت داده شود

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کتاب منتشر شده از پایان‌نامه دانشجویی در چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت داده می‌شود.

با هدف حمایت از تحقیقات کاربردی دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی، آن دسته از دانش‌آموختگانی که بیش از یکسال از دانش‌آموختگی آنها نگذشته باشد و کتابی مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تألیف کرده باشند  که مرتبط با محورهای این جشنواره باشد، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

شایان ذکر است؛ همچنین کتاب منتشر شده باید به تأیید استاد راهنما برسد و چارچوب مالکیت فکری پایان‌نامه و رساله دانشجویی رعایت شود، در این صورت علاقه‌مندان می‌توانند در چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت کنند.

گفتنی است علاقمندان واجد شرایط تا 31 شهریور ماه 1400 می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ارسال کنند.

محورهای این جشنواره شامل کتاب‌های فرهنگی و هنری، کتاب‌های اجتماعی و سیاسی، کتاب‌های دینی، اخلاقی و تربیتی می‌شود. آیین‌نامه و اطلاعات بیشتر در سامانه nbfcs.ut.ac.ir قابل دسترس است.