1. اعلام مهلت عودت کتاب‌های ارسالی به چهارمین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان
مهلت عودت کتاب‌های ارسالی به چهارمین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان اعلام شد.
2. برگزاری آیین اختتامیه چهارمین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان به زمان دیگری موکول شد
برگزاری آیین اختتامیه چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان به زمان دیگری موکول شد.
3. معرفی برگزیدگان سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور
سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور با معرفی برترین‌ها در دانشگاه تهران برگزار شد.
4. اعلام برگزیدگان دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
اختتامیه دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان با حضور رئیس دانشگاه تهران، معاون فرهنگی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باشگاه دانشجویان برگزار شد.
5. برگزیدگان نخستین دوره جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور معرفی شدند
برگزیدگان نخستین دوره جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور با حضور معاون وزیر علوم و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران معرفی و تجلیل شدند.
6. کتاب منتشر شده از پایان‌نامه دانشجویی می‌تواند در جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت داده شود
کتاب منتشر شده از پایان‌نامه دانشجویی در چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان شرکت داده می‌شود.
7. فرصت ارسال آثار به چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان تمدید شد
فرصت ارسال آثار به چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان تا روز 31 شهریور 1400 تمدید شد.